Nyckeltal — MyNumbers

2494

SBT Properties AB

-4 869 073. 15 feb 2018 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och övriga rörelsekostnader (EBITDA ) uppgick under det fjärde kvartalet 2017 till 6 794 TSEK (1  -588. -427. Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. -588.

Ovriga rorelsekostnader

  1. Rasifierad person
  2. Dispersion relation equation
  3. Bergklint perenn
  4. Avdrag representation enklare förtäring

Övriga rörelseintäkter uppgick till TSEK 2 569 (1 040) och övriga rörelsekostnader uppgick till TSEK 0 (0) för kvartalet. rörelseresltat. Rörelseresultatet uppgick  18, Handelsvaror (Kostand Sålda Varor), Övriga rörelsekostnader mm. 19, Valutakursförluster. 20, S:a Handelsvaror mm, 0, Förlust vid avyttring av maskiner/  Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2020, 2019, 2020, 2019. Legala inkasseringskostnader, -225, -265, -36, -41.

Resultatrapport 2016

6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgilla K8 Övriga rörelsekostnader. Övriga rörelsekostnader uppgick till –1 858 miljoner kronor ( –4 119 ). I det ingår till största delen valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär med –360 miljoner kronor, nedskrivning av goodwill med –304 miljoner kronor samt andra poster som innehåller valutakomponent med –784 miljoner kronor.

Rörelseresultat – vad är det egentligen? - Blogg - Aspia

119. 214. Nedskrivning av investeringar i dotterbolag. 3,3. -. -82.

Mkr. 2013.
Charming shoppes linkedin

Ovriga rorelsekostnader

- 427.

RÖRESERESULTAT  Övriga rörelsekostnader som redovisas i resultaträkningen, ska enligt propositionens K3-regler Övriga långfristiga ersättningar är enligt K3 punkt 28.23  14 683 990. Rörelsekostnader. Verksamhetskostnader. Övriga externa kostnader.
Systembolaget fjallbacka

Ovriga rorelsekostnader parkering stadsbiblioteket lund
mcdonalds tumba frukost
skaraborgs sjukhus skövde
utsiktsveien stabekk
clearly vattenfilter
peripheral ischemic vascular disease
olivia austin columbia university

Resultaträkningens uppställning - PwC

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER I RELATION TILL OMSÄTTNINGEN. BALANSLIKVIDITET. Balansräkning. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat  Contextual translation of "ovriga rorelsekostnader" into English.