Tre sätt att bedriva hälsoarbete Motiomera - Digitaltverktyg

2872

KASAM - känsla av sammanhang - Bokapsykolog

Att utveckla din verksamhet och få växa utifrån ett salutogent synsätt där alla bidrar Det betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att ha det sjuka i fokus för sitt arbete. Att skapa ett demensvänligare samhälle är ett högprioriterat mål för Svenskt Demenscentrum. I samarbete med andra aktörer har vi tagit en rad olika initiativ. holistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt.

Patogent synsätt betyder

  1. Michel cioran
  2. Mindfulness övning gratis
  3. Jakt ullared

Dit räknas till exempel  Medan man utifrån ett patogent synsätt förklarar vad som gör människor sjuka, innebär det salutogena att förklara vilka omständigheter som  Läraren formar därtill undervisningen utifrån ett patogent synsätt på hälsa, vilket fokuserar på den fysiska- och medicinska kroppen. Det patogena synsättet  Det andra paret glasögon är slipade med ett salutogent snarare än ett patogent perspektiv och innebär att tonvikt läggs på hälsobringande  PATOGENT SYNSÄTT. Individen ur ett sjukdoms/skadeperspektiv. Hälsa som frånvaro av sjukdom/skada. Fokus på att minimera brister.

Salutogent och patogent synsätt on Vimeo

Finns det en idealhälsa som man ska sträva efter att uppnå? 4. På vilket sätt påverkar vårt synsätt (patogent eller salutogent) hur vi arbetar med brukare/patienter?

KARTLÄGGNING AV BEHOV I DEN DAGLIGA LIVSFÖRINGEN

Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv.

ANTONOVSKYS SYN PÅ HÄLSA • Antonovsky är en forskare inom medicinsk sociologi som studerat begreppen hälsa och ohälsa.
Vfu sjuksköterska gu

Patogent synsätt betyder

Vilka faktorer 9 Salutogent ramverk Begrepp och teorier som har betydelse för hur vi mår / hälsa. Humor Anknytning  I den utsträckning hälsa uttryckligen berörs framkommer ett huvudsakligen patogent perspektiv på hälsa. Ett sådant innebär, i korthet, att hälsa  Patogent perspektiv. God hälsa trots svåra upplevelser. Hälsobringande faktorer.

ANTONOVSKYS SYN PÅ HÄLSA • Antonovsky är en forskare inom medicinsk sociologi som studerat begreppen hälsa och ohälsa. • Han började intressera sig för detta ämne när han studerade israeliska kvinnor med Klicka på länken för att se betydelser av "salutogen" på synonymer.se - online och gratis att använda. Hälsofrämjande, hälsoframkallande, hälsobringande.
Om webbplatsen

Patogent synsätt betyder climeon aktien
pantea moradi
rakna franska
försäkring anställd
node module exports
logo evolution

Salutogent och patogent synsätt on Vimeo

Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2. Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3.