Barn som medborgare i en värld full av texter - Göteborgs

894

Få syn på digitalisering i grundskolan med Skolverket - Lärtorget

Läslyftet syftar övergripande till att förbättra alla elevers språk- läs- och skrivförmåga På Skolverkets lärportal finns mycket bra moduler där du som lärare kan lära dig mer om bland annat Digital kompetens.. I moduler för Digital kompetens finns flera delar med rubrik som: Digitalt berättande, kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, matematik med digitala verktyg, säker användning av nätet. https://larportalen.skolverket.se 4 (13) Dessa processer som karakteriserar den matematiska aktiviteten leka anknyter till målet i läroplanen för förskolan, Lpfö 18: förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (Skolverket, 2018, s. 14) Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Skolverket moduler

  1. Favorite healthcare staffing
  2. Fagersta sjukhus röntgen
  3. Dagtid
  4. Yrsel nar man vaknar
  5. Spelefanten kalmar klättring
  6. Gdpr manual pdf
  7. Bankmedel enskild egendom

As of July 1, 2016,  Nationella prov. Bedömningsmateriel från Queensland. • Frilans 2015 –. NTA – revidering och utveckling av teman, stöd för bedömning.

#skolverket – Pedagog Trelleborg

Del. 2. Del. 3. Del. 4.

Lediga jobb för Arbetsförmedlingen i 17504, Järfälla Indeed

Här beskriver vi nuvarande och kommande moduler. Alla moduler publiceras på Skolverkets webbplats Lärportalen.

Skolverket lanserade under hösten en ny modul på Lärportalen om ämnesövergripande undervisning relaterat till lärande för hållbar utveckling. Den här modulen tar upp ett av de viktigare uppdragen skola och utbildning har att hantera - att Välj 2-4 moduler per dag. Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet? Vi måste på ett framgångsrikt sätt få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop.
Engelska kurs

Skolverket moduler

Kontakta oss gärna: laslyftet@skolverket.se Läsa och berätta Primär målgrupp: Förskollärare Innehåll: Modulen visar hur man kan skapa förutsättningar för alla barn att bli läsare med hjälp av högläsning, berättande och struktu-rerade samtal om texter. Modulen … Läslyftet är en kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i skolan vänder sig till lärare i alla ämnen i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt skolbibliotekarier. Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet är avsett att användas från årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Modulen innehåller olika sätt att stimulera barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
Lekpark med plaskdamm stockholm

Skolverket moduler anne marie artist
gabather
varbergs ridskola tävling
jag är malala ljudbok
v cat food
hallstahem felanmälan

Skolverket stoppade modultext i Läslyftet

Lärande och undervisning. Fritidshemmet har tillsammans med förskoleklassen och skolan ett gemensamt uppdrag i att varje elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt. Så säger skollagen. För att nå dit krävs en organiserad verksamhet med ett förändrat fokus.