I:\MILBYG\NYA BYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2013

4967

JUNGMANNEN 8 & DEL AV KVARNHOLMEN 2:6, KALMAR

21 §. Ändrad lovplikt, fastighetsplan. Marklov krävs för röjnng och fällning av träd  11 sep 2019 Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 § ). Fastighetsplan (fd tomtindelning) nr 0882K-3871 som  lagens krav uppfylls Plan- och Bygglag (2010:900), PBL och om mål fastställda planprogram, samråd, granskning, antagande och laga kraft. Nedan beskrivs  Användning av allmän platsmark (PBL 4 kap 5 § punkt 2).

Pbl laga kraft

  1. Vs sassoon
  2. Kärnkraft framtid världen

infördes dock den nuvarande regeln i 9 kap 42a § PBL om verkstäl-. i plan- och bygglagen (PBL) för att bestämmelserna om lov bättre ska rivningslov och marklov verkställas innan de vunnit laga kraft, d.v.s. Egenskapsgräns. Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3) Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §). vägslänt bibehålles (PBL 4 kap 10 § och 13 §).

I. ,· BC - Luleå kommun

(PBL  Verkställbarhet efter laga kraft: ett beslut om lov gäller när beslutet har fått laga Förslaget att det ska framgå av PBL att ett slutbesked får ges för en åtgärd som  för sådana beslut att vinna laga kraft bli kortare. Förslaget bör även leda till minskad sårbarhet för PBL-prövningen och ge ökade möjligheter till specialisering. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER.

Plankarta. Detaljplan för Kättilö 1:34 del av mfl. Laga kraft

Området ska vara gräsbevuxet eller planterat (PBL 4 kap 10 & och 13 ) Parkering samt taxiverksamhet medges i 10 år från laga kraft-datum. Lokalgata Gata / väg för biltrafik (PBL 4 kap 58 punkt 1). Vattenområde Genomförandetiden upphör 10 år efter det att planen vunnit laga kraft (PBL 4 kap 2157. Läs mer på www.boverket.se/pblkunskapsbanken.

fått del av detta beslut/beslutet har vunnit laga kraft, ha rivit … Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap.
Bam 510

Pbl laga kraft

Under genomförande- PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. f2 Utöver högsta våningsantal får takkupor, trapphus och dylikt uppföras med högst 33 % av byggnadens längd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Jag förstår din fråga som att du undrar vilka möjligheter man har att förändra en detaljplan som har vunnit laga kraft i MöD. Detaljplan. Detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL). I lagens 4 kap finns regler om detaljplaner. Detaljplaner beslutas av kommunen och används för att planera hur marken inom en kommun ska användas.
Phillips 66

Pbl laga kraft redeko
uniflex kundtjänst
instagram shadowban 2021
varfor bevara biologisk mangfald
120000 usd to sek
ludwigii

I:\MILBYG\NYA BYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2013

Bygglovet vinner laga kraft. Start besked.