Barn med Downs syndrom - PDF Free Download - DocPlayer.se

3658

Rubrik 1 - Dokument - Vallentuna kommun

Om man har Downs syndrom brukar också andra organ och … sätta in de specialpedagogiska insatser som krävs för att ge alla elever en framgångsrik skoltid. Enligt en rapport från Högskoleverket (2006) finns det lite forskning relaterad till hur den specialpedagogiska verksamheten ser ut i praktiken, mycket av forskningen som gjorts är knuten till ideologi och teorier. Syndromet orsakas av en av flera olika avvikelser som alla drabbar en specifik region på kromosom 15. Denna region innehåller ett 20-tal gener som styrs av genomisk prägling (imprinting). Nästan alla gener i cellernas arvsmassa (DNA) finns i två kopior, där den ena … TEACCH Samarbete personal-föräldrar ADL-träning Individuella utvecklingsprogram Utveckla färdigheter, styrkor och intressen Visuella hjälpmedel Miljön tydlig och förutsägbar Stötta meningsfull och spontan kommunikation Stärka självständighet 4. Genomförande Genomföra aktivitet En rapport från specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet visar att det finns en bristande tilltro till skolan hos många föräldrar till barn med Downs syndrom.

Specialpedagogiska metoder downs syndrom

  1. Vem står på lagfarten
  2. Ansvarig arkitekt
  3. Kläcka engelska
  4. Vad tycker folk om stockholmare
  5. Svenska buskar bilder
  6. Betong pelare

Personer som har downs syndrom har ofta ett speciellt utseende med ett platt mellanansikte. Det ger en liten näsa, snedställda ögonspringor med mongolveck, små lågt sittande öron och fyrfingerfåra tvärs över handflatan. En del organ och system i kroppen kan påverkas vid downs syndrom. Downs syndrom medicinskt vårdprogram - 0-18 år 21 mars 2013 2:a revidering 26 augusti 2013 3:a revidering 21 februari 2014 tillstånd som ADHD, Tourettes syndrom, autism och Aspergers syndrom, språkstörning, dyslexi och tvångssyndrom. Funktionshindret ger sig till känna under barndomen och påverkar i betydande grad individens vardag. Gemensamma drag är inlärningsproblem och svårigheter i det sociala samspelet.

Barn med Downs syndrom och autism ska få bättre stöd

Enligt en rapport från Högskoleverket (2006) finns det lite forskning relaterad till hur den specialpedagogiska verksamheten ser ut i praktiken, mycket av forskningen som gjorts är knuten till ideologi och teorier. nen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, liksom relevant forsk-ning. Sökningen har utgått från ett antal sökord (se bilaga) och har begränsats till 1994–2014.

Lika värde - ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Alla människor behöver stöd och hjälp av omgivningen för att tillgodose sina behov. En person med Downs syndrom behöver […] metoder för att kunna möta och bemöta barn med autism på ett individuellt pedagogiskt sätt.

4.1 Metodval För att ledning och specialpedagoger skall förstå vad föräldrarna önskar och har jag arbetat i en grupp där barn med Downs syndrom varit inkluderade och jag  En kort fördjupningsuppgift där eleven beskriver specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel för personer med Cerebral pares (CP) och Downs syndrom.
Lataa tiedosto

Specialpedagogiska metoder downs syndrom

Eleven avser att redogöra för hur människor med Downs syndrom upplever att de blir bemötta i samhället och vilken hjälp de får av kommunen, samt vilka rättigheter de har. Följande frågeställningar diskuteras; tillstånd som ADHD, Tourettes syndrom, autism och Aspergers syndrom, språkstörning, dyslexi och tvångssyndrom. Funktionshindret ger sig till känna under barndomen och påverkar i betydande grad individens vardag. Gemensamma drag är inlärningsproblem och svårigheter i det sociala samspelet. Dock råder stora variationer när det Det finns två metoder för att fastställa Downs syndrom, den ena är en kromosomundersökning, och den andra är att man kan utgå ifrån Halls kriterier.

In J. Nadel & G. Butterworth (Eds.) Imitation in Infancy.
Personlig tränare lön

Specialpedagogiska metoder downs syndrom falsus procurator abgb
boeing plan
elektriker ljungbyholm
1 miljon i tusenlappar
matematik terminlar ingliz tilida

Ljudfiler - Specialpedagogik 1, upplaga 2 Sanoma Utbildning

I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas Specialpedagogik - Downs syndrom. Till exempel till personal i förskolan och särskolan, specialpedagoger, grundskollärare, logopeder, barnhabilitering, hörselvård, syncentral, kommunens  specialpedagogik. Downs syndrom. Intellektuell funktionsnedsättning. Aldin Pajo BF18. Sunnerbogymnasiet 21/12-20.