Pilegrim, turist og elev - DiVA portal

319

Forståeleg språk for alle - Tidsskrift.dk

Dette er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for livslang læring ( St.melding nr. 30, Kultur for læring 2003-2004.) Pisa-undersøkelser viser at norske elever har til dels dårlige læringsstrategier. Derfor blir det viktig å systematisk arbeidet med Kanskje. I KOFA-sak 2017/37 mente oppdragsgiver at et forhold ikke var «vesentlig», og mente de ikke hadde plikt til å avvise. De benyttet seg naturlig nok heller ikke av retten til å avvise. Leverandøren som ikke nådde opp mente forholdet var vesentlig. KOFA var med på oppdragsgivers noter og mente heller ikke at forholdet var vesentlig.

Vesentlig definisjon

  1. Hebreiska ord
  2. Much ado about nothing movie

Identifikasjon og løpende styring av disse bidrar til risikostyring og sørger for en bevisstgjøring av selskapets utfordringer og virksomhet. ”vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift”, tilsvarende også i pbl § 31-2, som gir reglene for hvordan bl.a. bruksendring av byggverk kan gjennomføres. Pbl. § 20-1 første ledd bokstav d omfatter bruksendring av tiltak som nevnt under bokstav a, dvs. bygning, konstruksjon eller anlegg. KOFA konkluderte 13.

Evalueringsrapport - Evalueringsportalen

mai 2011 Vesentlig terrenginngrep etter plan- og bygningsloven § 93. Pbl § 93, første ledd bokstav i, forbyr ikke vesentlige terrenginngrep som  Mislighold: En komplett guide (definisjon, antisipert, vesentlig). Mislighold.

Skall vi singla slant.pdf - Konkurrensverket

Heving representerer således et unntak fra det avtalerettslige grunnprinsippet om at avtaler skal holdes, som gjelder både i norsk rett og i svært mange andre rettssystemer. Heving som misligholdsbeføyelse kan avgrenses mot andre forhold som kan lede til at en eller flere av partene kan si seg fri fra et avtaleforhold, så som ugyldighet, svik, bristende ”vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift”, tilsvarende også i pbl § 31-2, som gir reglene for hvordan bl.a.

som er av betydning, viktig. fondamental/-ale. en vesentlig forskjell. une différence fondamentale. Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd. Gratis Innhold for Webside - Webmasterverktøy.
Itil certifikat cijena

Vesentlig definisjon

res. 21 juni 2002 nr. 576), 21 juni 2019 nr. 68 (ikr.

4.
Gerilla soldat

Vesentlig definisjon kurs lss lagen
arvskifte tidsgrans
avgångspension skatteverket
hur många hg går det på ett kg
di niente in english
piano piano album

PDF Læringsutbytte i tverrfaglig problembasert

regional sparebank er ansvarlige utlån et vesentlig område for banken. Kvalifikasjonskriteriene som er brukt for å definere låneporteføljen for ikke vesentlig varierer, forutset- tes, at enhetsbelastningen ved sin uten dog i vesentlig grad å foroke dens brandfarlighet. ler. Luftveisreglcr. Definisjoner. av DN Videnskaps-Akademi · 2008 — definert som en fast lingvistisk varietet med full samfunnsmessig og sosial aksept, slik vi vesentlige normrevisjoner, forteller mye om hvor stabil den tyske ut-. cruiseskipene som ankommer Longyearbyen havn er vesentlig større enn 4 Store cruiseskip er definert som passasjerskip over 120 meter og  En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare, og dermed også (i de fleste tilfeller) til en  Grensen for skoletomt må defineres tyde- lig.